CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN

Rau củ quả sấy

Mít sấy – 500g

110,000

Rau củ quả sấy

Chuối sấy – 500g

60,000

Khô đặc sản

Tôm bạc khô – 500g

300,000

Khô đặc sản

Khô ếch – 500g

205,000

Khô đặc sản

Khô nhái – 500g

255,000

Mắm đặc sản

Mắm lóc – 500g

105,000

Mắm đặc sản

Mắm tôm bạc – 500g

105,000